Pie página Contacto eu

Helbidea

Probintzia Plaza 5, 3., 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba

Telefonoa

Luz. 52008

Mapa donde estamos

Form

Kontaktua

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudiak xedatutakoari jarraituz (DBEO), jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Fundación Kirolaraba Fundazioaren titulartasuneko "Kirolarientzako laguntzak" izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua honako xede honetarako erabiliko dira: Arabako kirolarientzako laguntzen kudeaketa.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiola jakinaraziko beste inori, legez ezarritako kasuez kanpo.

DBEOk aitortzen duen bezalaxe, zure esku izango duzu datuetan sartzea, haiek zuzentzea, ezereztea, haien aurka egitea, eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea; horretarako, honako helbidera jo beharko duzu: Fundación Kirolaraba Fundazioa, Probintzia Plaza 5, 3., 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba. Tlf. 945 18 18 18 - Lzna. 52008 - kirolaraba@araba.eus

Argibide gehiago:  pribatutasun politika