texto Aviso Legal eu

Lege oharra

 

Interesdunak emandako datuak web orri horren bitartez datu horien titularrek egindako eragiketa edo izapide konkretuetan eskatzen dituzten helburuetarako erabiliko dira bakar-bakarrik.

 

Datu horiek ez dira inola ere tratatuko eta lagako hirugarrenei, ez bada datuen titularraren baimen argi eta espezifikoaren edo baimen hori gabe, legez aurreikusitako salbuespenezko kasuetan. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6-7 artikuluetan legez aurreikusitakoa salbuespenezko kasuetan. Erregelamendu hori datuen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa da, eta 95/46/EE Zuzentaraua (DBEO) indargabetzen du.

 

ipatutako arauan xedatutakoa betez, datuen titularrak, edozein unetan baliatu ahal izango ditu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta datuak mugatzeko eskubideak. Eskaera hori Fundación Kirolaraba Fundazioan aurkeztu beharko da (Probintzia plaza 5, 3.a, 01001 PK, Vitoria-Gasteiz, Araba. Tel. 945 18 18 18 - Luzp. 52008 - kirolaraba@araba.eus) bertara etorrita nahiz hura bidali eta jasotzea bermatzen duen beste edozein bide erabilita.